Oferta kursów

Proszę zapoznać się z naszą ofertą:

Kategoria kursu: Kursy kwalifikacyjne dla położnych

Pielęgniarstwo operacyjne


Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego” przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych. 

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki)położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego. 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 515 godzin dydaktycznych,

z podziałem na:

Zajęcia teoretyczne:
Elementy psychologii (15 godz.)
Elementy socjologii (15 godz.)
Elementy etyki i prawa (15 godz.)
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (15 godz.)
Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia (15 godz.)
Organizacja pracy pielęgniarskiej (15 godz.)
Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych (15 godz.)
Postępowanie w stanach zagrożenia życia (15 godz.)
Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego (20 godz.)
Dezynfekcja i sterylizacja (10 godz.)
Zakażenia na bloku operacyjnym (8 godz.)
Chirurgia ogólna dorosłych i pielęgniarstwo operacyjne (19 godz.)
Chirurgia noworodka, niemowlęcia i pielęgniarstwo operacyjne (8 godz.)
Ortopedia, traumatologia i pielęgniarstwo operacyjne (5 godz.)
Ginekologia, położnictwo i pielęgniarstwo operacyjne (10 godz.)

Zajęcia praktyczne:
blok operacyjny chirurgii dorosłych (105 godz.)
Blok operacyjny chirurgii noworodka i niemowlęcia (70 godz.)
Blok operacyjny ortopedii i traumatologii (70 godz.)
Blok operacyjny ginekologiczny i położniczy (70 godz.)


Wyślij zgłoszenie na kurs >>>